Flame Boss Wifi Thermometer – Dutch

VERSION 1.0 | March 31, 2022
Flame Boss Thermometer

WAARSCHUWING: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De Flame Boss Thermometer is alleen bedoeld voor gebruik op droge locaties, binnen of buiten. Berg de unit binnen op een droge plaats op. Als u weet of vermoedt dat de Flame Boss Thermometer is ondergedompeld in water, gebruik het apparaat dan niet. Een USB-adapterkabel (USB Type A naar USB Micro B) moet de Flame Boss Thermometer aansluiten op een voeding. Lithium-ion batterijen kunnen schade veroorzaken zoals lekken, brand of explosie wanneer ze verkeerd worden gebruikt of defect zijn. Het niet lezen en volgen van de onderstaande instructies kan leiden tot brand, letsel en schade aan eigendommen indien opgeladen of bij onjuist gebruikt. Laat kinderen niet spelen met een Flame Boss Thermometer. Uit de buurt van kinderen houden. De Flame Boss Thermometer mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische, of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis. Plaats of monteer een Flame Boss Thermometer niet op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan overmatige hitte van een grill, roker, oven, enz.

WAT IS INBEGREPEN

Flame Boss Thermometer
Sonde opbergsysteem (2)
Multifunctionele sonde (2)
Rooster clip
USB-adapterkabel

INSTALLEER DE FLAME BOSS MOBIELE APP

OPEN DE CAMERA-APP OP UW TABLET OF SMARTPHONE EN SCAN DE QR CODE OF als u de bovenstaande code niet kunt scannen, opent u de browser (Chrome of Safari bijvoorbeeld) op uw tablet of smartphone en voer het volgende adres in: https://myflameboss.com/app Volg de instructies in de Flame Boss-app om een apparaat toe te voegen en WiFi in te stellen.

BEELDSCHERM

Het LCD scherm toont max. 4 individuele temperaturen of tot 4 temperaturen in rotatie, levensduur van de batterij, WiFi-signaalsterkte en verbindingsmodus.

Opmerking: Als u de knop Setup ingedrukt houdt en loslaat, wordt de thermometer tussen station en toegangspunt modi. Houd de Setup-knop ingedrukt voor ten minste 5 seconden zal de thermometer in de fabriek resetten.

Reset Button

LCD scherm

Als u de Setup-knop ingedrukt houdt en loslaat, schakelt de thermometer tussen station en toegangspunt modus. Houd de Setup-knop ingedrukt voor ten minste 5 seconden zal de thermometer in de fabriek resetten.

ST of AP

Geeft aan in welke modus het apparaat zich bevindt (Station/Toegangspunt).

Wifi Signaal sterkte

Afzonderlijke bogen in het WiFi-symbool geven de WiFi signaalsterkte aan.

AP Indicator

Thermometer bevindt zich in de toegangspuntmodus. Als de AP-indicator niet meer knippert, is de thermometer verbonden met uw mobiele apparaat.

ST Indicator

Thermometer staat in station modus. Als de ST-indicator knippert, probeert de thermometer verbinding te maken met uw WiFi-netwerk en Flame Boss-server. Als de ST-indicator niet meer knippert, is de thermometer online, de thermometer is online en verbonden met de Flame Boss-server.

F & C

Geeft Fahrenheit of Celsius aan op het LCD scherm. Als u de temperatuurschaal wilt wijzigen, klikt u in uw Account Settings van de mobiele app op de knop Temperature Scale. Hier wijzigt u tussen Fahrenheit of Celsius.

Sonde indicator

Geeft aan welke sonde aansluitingen in gebruik zijn (op nummer). Er verschijnt een cirkel rond het sondenummer wanneer die temperatuur wordt weergegeven.

Stroom indicator

Geeft aan dat externe voeding is aangesloten/opgeladen. Knipperend → opladen | Continu → Volledig opgeladen

FUNCTIES

Aan/Uitknop

Druk op de aan/uitknop om de thermometer in te schakelen. Houdt de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt en de thermometer schakelt uit. Het apparaat werkt op een Lithium-ion batterij, maar kan gewoon worden gebruikt tijdens het opladen.

Sonde selectieknop en achtergrondverlichting selecteren

Als u op de selectieknop drukt terwijl de achtergrondverlichting is uitgeschakeld, licht de achtergrondverlichting gedurende 30 seconden op. Als de achtergrondverlichting is ingeschakeld, drukt u op de selectieknop om handmatig door de temperatuurmetingen te bladeren indien er meerdere sondes in gebruik zijn. De achtergrondverlichting blijft branden wanneer de thermometer is aangesloten op de USB-oplader. Standaard gaan temperatuurmetingen elke 3 seconden naar de volgende sonde. Houd de selectieknop ten minste 3 seconden ingedrukt om de gekozen sonde op het display te pauzeren. Om de automatische rotatie te hervatten, houdt u de selectieknop weer 3 seconden ingedrukt

Plaatsing van een sonde

HET ROOSTER

Met behulp van de combinatie roosterclip en sonde meet u de temperatuur op roosterniveau. U klem → klemt de sonde op zijn plaats tussen het rooster.

VOEDSEL SONDE

Plaats een multifunctionele sonde in het dikste deel van het vlees, hierbij is het noodzakelijk om contact met bot te vermijden anders zal de temperatuur aanduiding niet correct zijn.

WANDMONTAGE (OPTIONEEL)

De Flame Boss Thermometer kan aan een verticaal oppervlak worden gehangen met behulp van twee (2) # 8 pankopschroeven op een afstand van 3 1/8 “uit elkaar. De schroef koppen moeten minimaal 1/8” van het oppervlak blijven.

Wall Mounting

AMAZON ALEXA

Amazon Alexa Instructies

Download de Amazon Alexa-applicatie voor uw mobiele apparaat en log in op uw Amazon- account. Ga naar “Vaardigheden” in de Alexa-app om de Flame Boss te zoeken en in te schakelen vaardigheid of praat gewoon tegen je Amazon Echo en zeg “Alexa, schakel Flame Boss in.” Nu kunt u een variant van de volgende spraakopdrachten gebruiken:

  • Alexa, open Flame Boss
  • Alexa, vraag Flame Boss naar de temperaturen
  • Alexa, vraag Flame Boss om de Vlees 1 temperatuur

GOOGLE ASSISTENT

Instructies voor Google Assistent

Download de Google Assistent of de Google Home-app. Stel een spraakopdracht met de Google Assistent-app of spreek gewoon tegen je Google Home met een variant van de volgende spraakopdrachten:

  • Ok Google, praat met Flame Boss
  • Ok Google, vraag Flame Boss naar de temperaturen
  • Ok Google, vraag Flame Boss naar de Meat 2 temperatuur
Dit product bevat ee_printf waaronder de volgende kennisgeving: Copyright ' 2002 Michael Ringgaa rd. Alle rechten voorbehouden. Herdistributie en gebruik in binaire en bronvormen, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 1. Herdistributies van broncode moeten de bovenstaande au- teursrechtvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer behouden. 2. Herdistributies in binair formaat moeten de bovenstaande au- teursrechtaanduiding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en /of andere materialen die bij de distributie worden geleverd. 3. Noch de naam van het project, noch de namen van de bijdragers mogen worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van deze soft- ware te onderschrijven of te promoten zonder specifieke voorafgaan- de schriftelijke toestemming. DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE COPY- WRITE-HOUDERS EN BIJDRAGERS "ZOALS ZE ZIJN" EN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAAR- HEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE EIGENAAR VAN HET AU- TEURSRECHT OF DE BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VER- LIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF BEDRIJFSONDER- BREKING) HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN OP BASIS VAN ENI- GE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (IN- CLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.